Rundvee Engineering


HiTech innovaties
voor de Rundveehouderij.


Onze “Agro & Agrotechniek Engineers”
werken met o.a. John Deere en EversAgro

aan de constante ontwikkeling en inzet van
de nieuwste HiTech innovovaties
ten behoeve van de rundveehouderij sector. 
Op gebied van de totale
voederwinning van bodem tot voerhek.
Hiermee ondersteunen we de veehouder,
de loonwerker en de voeradviseur.

.———————————-

ONZE DIENSTEN
VOOR NEDERLAND – VLAANDEREN – DUITSLAND :

1)
REALTIME VOEDERWAARDE METING 

KAN ALTIJD EN OVERAL EN VOOR IEDEREEN 

REALTIME VOEDERWAARDE VAN GROOT BELANG !
Of U nu zelf Uw rantsoen wilt opmaken
of Uw voeradviseur..
..is het van groot belang dat U werkt met juiste uitgangspunten ! 

En dat dus met actuele voederwaarden ! 
De tijd is voorbij dat een paar “steek proefjes” uit een grote voorraadkuil de voederwaarden bepalen. 
Met onze Mobiele Harvestlab kunnen we “live” de voederwaarde analyseren. 
Voor aanvang van de oogst
Op het moment van oogsten. 
Op het moment van voeren.

We meten : 
DS, RE, SUI, Zetm, RC, NDF,  ADF, Ras.
En laat U niks wijsmaken: 

deze gevens zijn méér dan genoeg als steuntje om een goed rantsoen te maken !
In vele landen buiten Nederland doen we niet anders.
U of uw voeradviseur kunnen in dien gewenst altijd voor hulp terecht bij onze Rundvee Specialist.Weten wat de échte actuele voederwaarden zijn 
IS GOUD WAARD !:

Bespaar op aankoop (kracht)voer als ’t kan.
Bespaar op onnodige aanvoer N en P …!

Voorkom “melkgift dip” door tijdige analyse
Ken de waarde van vers gras per perceel !
Optimaal oogstmoment maïs heeft jaarlang effect
Bepaal de waarde van aangekocht (ruw)voer
Voorkom diergezondheidsproblemen

———————————————-

2)


HiTech BODEMONDERHOUD 


BODEMBEWERKING STRUCTUURBEHOUD
MET RTK– GPS & FarmSight
+ IN 1 WERKGANG PH + NPK METING :

➔ Bodemstructuur herstel grasland en bouwland
➔ Watermanagement beheer in en rond bedrijf
➔ GPS Realtime meting van de PH + NPK waarde
➔ GPS selectieve gift zeeschelpenkalk+ MicroFerm

AANVULLENDE DIENSTVERLENING :
Opmaak perceelskaart voor U/Uw loonwerker
Data uitwisseling voor optimalisatie grondbewerking – bemesting en teelt


Bodemstructuur onderhoud is cruciaal voor
het beheersen van de gevolgen
van zowel  
wateroverlast als van extreme droogte

———————————————

3)

HiTech GEWAS-ONDERHOUD

 Gewasstand controle met ‘gewas-drone’
Gewasstand kaart opmaken met ‘gewas-drone’
 Realtime gewasanalyse en drogestof meting met “Mobiele HarvestLab”
Ten behoeve van o.a. :
Optimalisatie van gericht beregenen
Optimalisatie gericht (bij)bemesten
Bepaling en optimalisatie juist oogstmoment

AANVULLENDE DIENSTVERLENING:
Data & info overleg met U en/of uw loonwerker


Gewas Drone voor gewas/groeicontrole tijdens teelten.
Voor opmaak structuur & bemesting perceelskaarten.
Voor volgende teelt(en).

 
====================


Naast deze innovatieve en technische ondersteuning
voor de rundveehouderij bieden wij ook
een totaal begeleidingspakket aan
op basis van ONZE VISIE op een duurzame rundveehouderij.
Voor degene die interesse hebben bieden wij het volgende aan :

Het
SALDO BOER
systeem

Echt boeren door te werken aan:
BODEM – GEWAS ÉN RANTSOEN
      

NO FARMERS – NO PEOPLE®

De basis van het 
“SALDO BOEREN SYSTEEM”

Maximale bodemvruchtbaarheid.
Optimaal gebruik van organische mest.
Minimale inzet verzurende kunstmest.
Wisselbouwteelt met vlinderbloemigen
Max. opbrengst van kwaliteit ruwvoer
Max. melkopbrengst uit ruwvoer
Minimale aankoop samengestelde brok
Rantsoenering met live/realtime analyses van voederwaarden
Rantsoenering op basis van 
voer/mest/dier signalen
in plaats van “laptop” berekeningen.
Melkvee optimaal laten produceren,
niet maximaal ten koste van gezondheid.

Plezier uit “ECHT BOEREN”
op en met het land
en met een gezonde veestapel Kennis & begrip van…

het bodemleven, het grasland, de akker,
voergewassen, gewaseigenschappen,
oogststadium, conservering,
de pensbacteriën, de fermentatie, 
de actuele voederwaarden bij voeren.
En dáár naar handelen en managen i.p.v. 
met commerciële software berekeningen,
…is de sleutel naar SALDO.

 

Oude ervaring met nieuwe HiTech.
Wij hebben de kennis en middelen in huis om U te helpen om het maximale uit uw grasland, akkers en koeien te halen.
Met 30 jaar bijzondere ervaring en kennis van onze ouder-generatie als het gaat over unieke praktijkkennis aangaande bodemonderhoud, voederteelten, oogst en conservering, diergezondheid en rantsoenering voor de (melk)veehouderij kunnen wij U helpen en begeleiden. 
En dat combineren wij met onze nieuwe HiTech systemen
Waarmee we veel actuele bodem & gewas data kunnen meten en dus weten. 
Zoals het analyseren van actuele “live” voederwaarden met onze “HarvestLab” voor een juist oogstmoment en/of ter extra ondersteuning van onze bekende unieke ‘Rundvee Rantsoenering’. 
Kortom: 
Een beproefd systeem.
U bent op een ervaren plek bij ons.


Onze proefvelden met vlinderbloemigen eiwitrijke (ruw)voeders, al in 2004 !!

 RUNDVEE RANSTOENERING 
Dit rantsoensysteem wordt sinds 1999 toegepast bij melkveehouders in Nederland en Vlaanderen. En sinds 2014 ook in Duitsland, Scandinavië, Rusland, USA en zelfs op bedrijven in de Verenigde Emiraten en in Afrika. Bij diverse grote melkveebedrijven die we begeleiden. Waarvoor wij onze freelance adviseurs hebben opgeleid voor diverse projecten. 

Wij richten ons zelf op Nederland, Vlaanderen en Duitsland.

Onze uitgangspunten : 
Alles begint bij kwaliteit ruwvoer
Maximale benutting eigen (ruw)voerders
Alleen krachtvoer in dienst van ruwvoer
Optimalisatie van penswerking 
Lage stikstofbelasting van koe
Voeren op pens/onbestendige energie
Maximaliseren microbieel penseiwit
Rantsoen moet smakelijk zijn.
Vlinderbloemigen voor diergezondheid
Vlinderbloemigen als gezond eiwit
Optimale melk(saldo) productie
Geen hoge productie voor shone schijn
Geen grote voerovergangen

Onze werkwijze bij rantsoenadvies : 
praktijkcheck actuele (ruw)voeders
praktijkcheck voederteelten, incl. gras
praktijkanalyse van verse (drijf)mest
praktijkanalayse koe-signalen
(haar, poten, klauwen, oren,
conditie, vulling, herkauwactiviteit)
“Live Analyse Voederwaarden”
met onze mobiele  ‘HarvestLab’. 
Beoordeling productie gegevens
Kuddecheck kalf – pink – vaars – koe
Beredenering rantsoenoptimalisatie
Uitleg & uitschrijven rantsoenadvies 

REALTIME VOEDERWAARDE METING:


ONMISBARE WISSELBOUW MET
VLINDERBLOEMIGEN

Terug te tijd in :
Wat er eigenlijk feitelijk nu gebeurt met het (Europees aangestuurde) landbouwbeleid, is dat we teruggaan in de tijd van voor de ruime beschikbaarheid over mesttoffen per hectare grasland of akkerland. En tevens gaan we terug de tijd in naar de tijd van weinig tot geen soya import. We kunnen dan gaan mopperen dat we “weer terug bij af” zijn. Maar we kunnen ook ervoor kiezen om oeroude kennis en ervaring weer te gaan benutten om in deze onomkeerbare oude-nieuwe situatie het maximale te halen van ons eigen (dure) land. Met daarbij nog een ander factor van belang : het steeds extremere weer dat ons parten speelt. En dan met name de droogte.
Deze droogte + de structuurschade aan de bodem door zware mechanisatie + de lagere mestnormen + de ingeslopen gewoonte om zo lang als mogelijk continue-teelt toe te passen bij gras en (snij)maïs…. heeft geleid tot
een sterk teruglopende opbrengst van (ruw)voeders.
Zowel in kwantiteit als in kwaliteit.
En dat is een grote negatieve factor voor het uiteindelijke bedrijfsaldo. Want de kosten voor teelt & voerkosten is de meest ingrijpende kostenpost ! Daarom adviseren wij binnen ons “Saldo Boeren Systeem” om te werken met planmatige wisselbouwteelt met vlinderbloemigen, zoals erwten, luzerne en veldbonen.
Al dan niet in mengteelten met granen zoals b.v. erwten-gerst. 
Wij kunnen U bij deze wisselbouwteelt adviseren en begeleiden.
Op basis van meer dan 20 jaar praktijkervaring met deze teelten. 

De redenen voor
“vlinderbloemigen wisselbouw”:
De penwortels breken bodemstructuur
De penwortel levert bouwvoor stikstof
De penwortel gaat diep tot grondwater.
Bij droogte toch hoge voer opbrengsten.
De teelten erna profiteren van structuur.
Volggewassen bereiken diep grondwater
Het gewas bind “gratis” stikstof uit lucht
Het gewas levert stikstof volggewassen
Het oogstproduct is EIWITRIJK.
Het oogstproduct zit vol mineralen & vit.
Gewas is goed voor vruchtbaarheid
Het oogstproduct is erg smakelijk.
Het product geeft rantsoen structuur
Simpel deegrijp maaien in het zwad.
Dan hakselen of persen & wikkelen
(veldbonen dorsen, pletten/malen)
Kortom:
een extra voer zekerheidje
Ook voor goede gras & maïs opbrengst


Rechts van de sloot : uitgedroogd grasland. Links gezonde erwten-gerst.


===================

 Wilt U ook bij de 
“Saldo Boeren”
?
Twijfel niet. 
En vraag een vrijblijvend bedrijfsbezoek aan. 
We komen het graag met U bespreken. 
Mail uw afspraak verzoek naar: 
RUNDVEE@MECHAN-CONNECT.COM

NO FARMERS – NO PEOPLE®