No Farmers-No People

NO FARMERS – NO PEOPLE®
Dit is de slogan van de Mechan-Connect Group.

We willen hiermee een duidelijke boodschap afgeven

aan de maatschappij en politiek.
Wij zijn van mening dat de industrialisatie 
en verburgelijking zover is doorgeslagen,
dat de burger zelfs het verband tussen hun voedsel 
en de boer niet meer kennen of (willen).
“Voedsel komt uit de fabriek en supermarkt…”
Terwijl men zich druk maakt over klimaat, milieu, dier..
ligt de grootste ramp voor de mensheid op de loer 
door het stelselmatig onderwaarderen van de boer door de verwende burger en links populistische politiek: 

HONGERSNOOD !

En dat terwijl men denkt de volgende generatie te helpen door tijdens hun vliegreis vegetarisch te eten…

Daarom is de oude slogan No Farmers – No Food misschien niet duidelijk genoeg meer.  

NIEUWE AANPAK – NIEUWE SLOGAN:
Wij zijn van mening dat het demonstreren en actie voeren tegen de zetel-jagende politiek NIET veel nut heeft, dan louter het terecht laten horen van het ongenoegen van de landbouwsector. Waarbij we vinden dat de sector zeker het recht heeft op acties en demonstreren. Zeker als telkenmalen de landbouw overal “de schuld” van krijgt en over de ruggen van de landbouwers maatschappelijke (schijn-)problemen politiek moeten worden opgelost. 

MAAR :
Wij zijn ervan overtuigt dat het veel effectiever is om de maatschappij / de burger het échte gevaar voor te houden als ze doorgaan met het onderwaarderen van de boer & tuinder en van de voedselproductie :  hongersnood ! 
Zie wat er gebeurde toen CORONA de kop op stak.
Alle gemoederen werden gesloten, iedereen was ineens bezig met 1 doel : corona besmetting voorkomen.
Een gezamenlijke vijand wordt er terecht gezegd. 

Laten wij ze dan ook een gezamenlijke vijand geven! 
HONGER ! 
En daarmee een gedegen en op waarheid berustende tegenspraak bieden aan de politiek.
En ook tegenspraak aan de linkse media. 

FEIT 1 : 
in 2050 zijn er 2x zoveel monden wereldwijd te voeden! 
Daarvoor is verdubbeling van de voedselproductie nodig.
En voedsel produceren doe je waar dat het beste kan. 
En dat is in West Europa, vooral NL – B – D – DK en F.
Daarnaast is meer productie nodig in o.a. Afrika.
En dat kan zeker klimaat en dierviendelijk, zoals nu.
Daarbij … natuur…? Dat IS de landbouw.
De landbouw onderhoud ook het landschap.
Maar dan moet er ook voldoende inkomen zijn!
Dus heel simpel : eerlijkere en hogere voedselprijzen!
Dat is de enigste sleutel..
Opwaardering van boer – tuinder en product.

In wat voor waanzin leven we.
Als in het schap een liter water
duurder is 
dan een liter melk.

Door een falend retail beleid. 
En door pure welvaart ziekten..
..dat de mens zijn eigen eerste levensbehoefte

ONDERWAARDEERT.

FEIT 2 : 
Als Nederland zou stoppen met de 80% export van de voedselproductie (wat ook nog eens het meest milieu en diervriendelijk geproduceerd wordt ter wereld), dan hebben miljoenen Zuid Europeanen – Africanen en Aziaten (nog meer) HONGER !
Wat zou een Afrikaans kind zeggen als er geen melkpoeder meer is omdat er in de Nederlandse Randstad woningen gebouwd moeten worden?  Biljoenen worden door de regeringen en super rijken gespendeerd voor reizen naar de planeten en om ruimte reisjes te organiseren. Maar fatsoenlijk geld voor voedsel transport naar hongerige kinderen is er niet…
Het resultaat van belangenverstrengelingen, falend kapitalisme en zetel-jagende politiek.

Als wijsheid en geld samen zou komen
steunt men de boeren, wereldwijd! 

Kortom : 
Hou de maatschappij een spiegel voor. 
Geef ze een nieuwe gezamenlijke vijand ! 
HONGER 

Zonder boeren –> Geen eten  –> Geen mensen !

En daarom hebben wij deze nieuwe slogan: 
NO FARMERS – NO PEOPLE 
Oomen & Harenberg

 

Een bijkomend probleem : 
De gemiddelde burger – politici of media 
heeft geen idee hoe de landbouw is 
GEÏNNOVEERT 
Dat vertelt niemand ze. 
Ook geen belangenorganisatie.

In plaats van dezelfe 
’trekker + drijfmestkar” 
zouden ze DIT moeten zien:
(klik op de foto !)

NO FARMERS – NO PEOPLE®