Agro (HiTech) Service

REALTIME VOEDERWAARDE METING


Oude ervaren kennis & kunde
ruwvoer- & veldkrachtvoerteelt en rundveevoeding ! 
Gekoppeld aan onze HiTech innovaties !

De basis van ons familiebedrijf komt uit de melkveehouderij. Onze vorige generatie, opleider en huidige medewerker heeft ons “met de paplepel” specialistische kennis meegegeven aangaande de teelt van kwaliteit ruwvoeders, veldkrachtvoeders en aangaande rantsoenering. We hebben geleerd om op praktische wijze de voeders juist naar waarde te beoordelen en dit te koppelen aan de praktijksignalen die het vee zelf geeft (haarkleed, klauwen, beenwerk, pensvulling, herkauwactiviteit, gedrag, conditie) en de signalen van de verse mest (dikheid, kluer en fermentatie resten) en aansluitende de actuele productie gegevens. En daarmee zorgen voor optimale rantsoenen, passend bij de veestapel. Waarbij de basis de maximale benutting van eigen geteeld kwaliteit ruwvoer is. Aangevuld met corrigerende (eigen) geteeld veldkrachtvoeder ter optimalistaie van de penswerking. Dit systeem resulteert tevens in een gezonde veestapel. Door de inbreng van onze nieuwe generatie HiTech innovaties kunnen we nu ook in de actuele praktijk de voederwaarden meten in de wei / aan de kuil / in de stal !REALTIME VOEDERWAARDE VAN GROOT BELANG !

Of U nu zelf Uw rantsoen wilt opmaken, ons laat adviseren of dat een vertegenwoordiger van de brok-leverancier bij U het rantsoen mag bepalen…
…is het van groot belang dat U altijd werkt met de juiste uitgangspunten ! En dat U dus de actuele voederwaarden weet ! 
De tijd dat een paar kleine “steek'” monsters de voederwaarden van een hele kuil gras, maïs of veldkrachtvoeder bepaald, kunt U nu achter U laten. 

ONZE MOBIELE HARVESTLAB
Met onze Mobiele Harvestlab kunnen we “live” voederwaarde analyseren.
Zodat U elk moment weet wat U aan het voeren bent.
En U dus uw rantsoen direct kunt optimaliseren. 
We meten : DS, RE, SUI, Zetm, RC, NDF,  ADF, Ras.

 

Zo voorkomt U dat U  : 
– uw ruwvoer wellicht onderschat in voederwaarde
– uw veldkrachtvoeders onderschat in voederwaarde
-  teveel krachtvoer aankoopt en voert 
– rantsoenen maakt op bais van foute gegevens 

Momenten om door ons te laten analyseren : 
-Maandelijkse rantsoenoptimalisatie 
– Vòòr gras maaien, bepalen optimale RE – SUI gehalte
– Oogstmoment bepaling snijmaïs en veldkrachtvoers
– Analyse eigen teelt of aangekocht veldkrachtvoeder 
– Analyse aangekochte bijproducten 
– DS-bepaling hooi – stro en alle overige.

Voerkosten bepalen 70% van uw saldo !
Een meting door ons kost U slechts: 
€ 60,- voorrijkosten en € 90,- per analyse. 
Aan voerbesparing verdient U duizenden euro’s !

=====================================

SPECIALISTISCHE VOORLADER WERKEN 
LOONWERK – VERHUUR EN VERKOOP

GEIJKTE WEEG-ADAPTER
VOOR OP EURONORM VOORLADER 
Bijvoorbeeld bij handel in voer(balen)
Voer laden in (meng)voerwagen
Of overig handel en/of weeg-werken. 

 VEEG MACHINE
VOORLADER / DRIEPUNT/ LEPELS 
MET ZIJBORSTEL EN OPVANGBAK
VOOR KEURIG NET WERK TOT IN DE HOEKEN

 VEEG MACHINE
GROF WERK
VOOR B.V.  KAVELPAD – BIJ VOERKUIL
OOK SNEL STRAAT SCHOON BIJ OOGST !
EURONORM VOORLADER
 ===================================

BINNENKORT WORDT ONS 
SERVICE PAKKET 
VERDER UITGEBREID !

WE WERKEN CONTINU 
MET ONZE MERK-PARTNERS
AAN NIEUWE INNOVATIES

**VOLG ONZE WEBSITE**